Informacje

 

28.01.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE WARSZTATY PROJEKTOWE PRODUKTU I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Grafika na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00: od dnia 28.01.2014 r. do dnia 13.02.2014 r. Oferty prosimy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego, tj. Advertica Sp. z o. o., ul. Legnicka 62b, 54-204 Wrocław. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zapytanie_ofertowe-01-14

zal_1_formularz_oferty-01-14

zal_2_zyciorys_zawodowy-01-14

zal_3_koncepcja_programowa-01-14

zal_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan-01-14

zal_5_oswiadczenie_zaangazowanie-01-14


 

24.06.2013r.

GRAFIK REKLAMOWY

 

Praca w zawodzie grafika to wielkie wyzwanie i zarazem przygoda na całe życie. Wymaga niezwykłych predyspozycji, samozaparcia i umiejętności obserwacji otaczającego świata. Jedno spojrzenie na pracę dobrego grafika wystarczy, by konsument zrozumiał. Sztuka reklamowa rządzi się prawem redukcji obrazu i prostotą sformułowań. Zajęcie to wymaga wyczucia kompozycji, zdolności manualnych, zamiłowania do świata komputerów i bycia na bieżąco ze światowymi trendami designu. To także sztuka uczenia się pewności siebie i umiejętność sprzedaży dzieła. Dobry grafik to także dobry menadżer potrafiący sprzedać produkt. Takich cech powinny uczyć studia grafiki reklamowej.


 

17.06.2013r.

NASI  ODEBRALI  DYPLOMY!

 

Pierwsza edycja studiów podyplomowych GRAFIKA REKLAMOWA zakończona. Studenci odebrali dyplomy i poszli w świat weryfikować swoją wiedzę z rzeczywistością rynku pracy. Advertika współpracowała przy tworzeniu kierunku od strony merytorycznej (program zajęć, nabór wykładowców) a niektóre przedmioty praktyczne wykładali studentom eksperci Agencji. Studia mają za zadanie perfekcyjnie przygotować adeptów tej sztuki do rynku pracy. Tym bardziej cieszą informacje, że część z nich znalazła już pracę a inni utrzymują się, wykonując ten zawód jako freelancerzy. Chociaż do odniesienia pełnego sukcesu zawodowego jeszcze daleka droga, gratulujemy i trzymamy kciuki. Na uwagę zasługują bardzo wysoko ocenione przez prof. Dolińskiego i prof. Fleischera prace dyplomowe, część z prezentujemy poniżej. Specjalne podziękowania dla prowadzącej pracownię Pani Renaty Krzyżaniak. Aż trudno uwierzyć, że w ciągu dwóch semestrów można przekazać tyle praktycznej wiedzy...

Prace dyplomowe, które prezentowane są w holu SWPS we Wrocławiu:

A_JABLONSKA »

ALEKSANDRA_KAMInSKA »

ANNA_PIORO »

EWA_WOROSZCZUK »

JUSTYNA_MACIEZYNSKA_Part1 »

JUSTYNA_MACIEZYNSKA_Part2 »

Karolina Walkowicz »

PIOTR_MARCIN »

ZUZANNA_STASINA »


Advertica partnerem SWPS

Advertika od 2011 jest strategicznym partnerem projektu realizowanego dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. To prestiżowy program edukacyjny, mający na celu wprowadzenie studentów SWPS kierunku Grafika na rynek pracy. Zadania Agencji to prace nad ewaluacją kierunku, zapewnienie programu praktyk w firmach związanych z branżą reklamową dla wszystkich studentów kierunku oraz organizacja płatnych staży dla najlepszych. W październiku 2012 roku Agencja wdrożyła przygotowywany przez rok projekt studia podyplomowe kierunku GRAFIKA: opracowała program zajęć, zadbała o nabór wykładowców i praktyków reklamy. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.Projekt "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
i gospodarki opartej na wiedzy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.