Informacje

 

22.08.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE WARSZTATY TYPOGRAFICZNE I KREATYWNE

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Grafika na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00: od dnia 22.08.2013 r. do dnia 09.09.2013 r. w formie pisemnej na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego, tj. Advertica Sp. z o. o., ul. Legnicka 62b, 54-204 Wrocław.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_kadra_ADVERTICA »

Zal_1_formularz_ofertowy »

Zal_2_zyciorys_zawodowy »

Zal_3_koncepcja_program »

Zal_4_osw_brak_powiazan »

Zal_5_osw_o_zaangażowaniu »

wynik_zapytania_ofertowego_3 »


 

26.02.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DYDAKTYKA

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-00) składamy zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Grafika na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00: od dnia 26.02.2013 r. do dnia 13.03.2013 r.Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: a) pisemnie na adres Zamawiającego, tj. Advertica Sp. z o. o., ul. Legnicka 62b, 54-204 Wrocław. b) drogą elektroniczną na adres e-mail: d.hajduk@advertica.pl (oferta wysłana drogą elektroniczną musi zostać dostarczona w formie pisemnej w terminie do dnia 13.03.2013 r. do godziny 16.00 na adres Zamawiającego wskazany w punkcie a).

pliki do pobrania:

swps-zapytanie-dydaktyka »

swps-zapytanie-dydaktyka-1 »

swps-zapytanie-dydaktyka-2 »

swps-zapytanie-dydaktyka-3 »

swps-zapytanie-dydaktyka-4 »

swps-zapytanie-dydaktyka-5 »

wyniki-zapytania-2-advertica »


 

10.10.2012r.

STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA REKLAMOWA SWPS WROCŁAW

 

W X 2012 roku Agencja wraz SWPS wdrożyła przygotowywany przez rok projekt: studia podyplomowe na kierunku GRAFIKA. Agencja opracowała program zajęć, zadbała o nabór wykładowców i praktyków reklamy. Studenci w toku 200 godzinnego kursu zdobywają wiedzę dotyczącą narzędzi graficznych. Otrzymają również  sporą porcję podstaw teoretycznych na temat historii designu i reklamy, psychologicznych mechanizmów reklamy, teorii barw i kompozycji, tworzenia komunikatu reklamowego. Dodatkowo będą mieli okazję współtworzyć ze studiem filmowym reklamę telewizyjną w warunkach pleneru a sami przygotują jej postprodukcję. 50% kadry to praktycy rynku z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia posiada jedną z najlepiej wyposażonych w Polsce pracowni komputerowych.


Advertica partnerem SWPS

Advertika od 2011 jest strategicznym partnerem projektu realizowanego dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. To prestiżowy program edukacyjny, mający na celu wprowadzenie studentów SWPS kierunku Grafika na rynek pracy. Zadania Agencji to prace nad ewaluacją kierunku, zapewnienie programu praktyk w firmach związanych z branżą reklamową dla wszystkich studentów kierunku oraz organizacja płatnych staży dla najlepszych. W październiku 2012 roku Agencja wdrożyła przygotowywany przez rok projekt studia podyplomowe kierunku GRAFIKA: opracowała program zajęć, zadbała o nabór wykładowców i praktyków reklamy. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.Projekt "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
i gospodarki opartej na wiedzy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.